SUPPLEMENT TABLETS

          ลักษณะของอาหารรูปแบบตอกเม็ดนั้น เป็นการผลิตอาหารเสริมที่นำเอาสารสกัดที่เป็นแบบผง
มาผ่านกระบวนการทำให้เป็นเม็ดรูปร่างต่าง ๆ ทั้งทรงรี ทรงกลม โดยผ่านเครื่องตอกเม็ด เราจึงเรียกว่า อาหารเสริมรูปแบบตอกเม็ด ซึ่งสามารถกำหนดทั้งรูปร่างและขนาด ได้ว่าต้องการให้แต่ละเม็ดนั้นมีปริมาณเท่าไหร่ เม็ดขนาดเล็กใหญ่แค่ไหน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอาหารเสริมรูปแบบตอกเม็ดจะทำให้ มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเพื่อจะได้กินง่าย การกลืนไม่ลำบาก เนื่องจากมีความหลากหลายในขนาดเม็ดจึงสามารถใส่สารในปริมาณน้อยมากแม้ในระดับไมโครกรัมและปรับขนาดเม็ดได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ขนาดน้ำหนัก 20 มิลลิกรัมไปถึงขนาด 1500 มิลลิกรัม รวมทั้งสามารถกำหนดระยะเวลาของการแตกตัวของสารได้ จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยา เพราะสามารถกำหนดเวลาดูดซึม และการออกฤทธิ์ให้ได้เร็วช้าตามความต้องการ

SUPPLEMENT TABLETS

อาหารเสริมรูปแบบตอกเม็ด (Tablets) มีจุดเด่นตรงไหน?
 • รูปแบบตอกเม็ด พกพาได้สะดวก เพราะเป็นขนาดเม็ด ๆ สามารถแบ่งบรรจุได้
 • รูปแบบตอกเม็ด กินง่าย เพราะแค่ใส่ปาก ดื่มน้ำตามเท่านั้น
 • รูปแบบตอกเม็ด ในระยะยาวจะคุ้มค่ากว่า เพราะไม่มีค่าแคปซูล
 • รูปแบบตอกเม็ด เมื่อพัฒนาสูตรอาหารเสริมที่ทำได้แล้ว คิดว่าน่าจะผลิตได้รวดเร็วกว่า
 • รูปแบบตอกเม็ด สังเกตคุณภาพจากลักษณะภายนอกได้ดีกว่ารูปแบบอื่น ๆ
 • รูปแบบตอกเม็ด สามารถกำหนดขนาดและรูปร่าง ตลอดจนกลิ่นและสี เพื่อเป็นตัวเพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดชวนให้น่ากินได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ที่ส่วนมากแล้วจะไม่ชอบหากมีกลิ่นแรง ๆ
 • รูปแบบตอกเม็ด อาหารเสริมรูปแบบตอกเม็ด สามารถที่จะกำหนดเวลาในการละลายได้ว่าต้องการให้ดูดซึมหลังจากกินเข้าไปแล้วระยะเวลานานเท่าไร
 • รูปแบบตอกเม็ด กำหนดปริมาณของสารสกัดลงไปในแต่ละเม็ดได้ง่ายกว่ารูปแบบทั่วไป ซึ่งจำนวนสารสกัดในรูปแบบแคปซูลนี้จะจำกัดตามขนาดเล็กใหญ่ของตัวแคปซูล
 • รูปแบบตอกเม็ด สามารถกำหนดปริมาณการอัดเม็ดยาได้ว่าจะอัดมากน้อยแค่ไหน
 • รูปแบบตอกเม็ด ออกฤทธิ์ได้เร็วและตรงตามเวลาที่เราต้องการ
 • รูปแบบตอกเม็ด บางแบบสามารถกำหนดให้มีการอัดเคลือบสารเพื่อให้ความหวาน ทำให้ทานง่ายขึ้น ลื่นคอขึ้น แต่ก็จะมีสารแฝงที่ผสมมาเยอะกว่า
รูปทรงแบบตอกเม็ด

ทรงกลม (Round)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมอัดเม็ดทรงกลม
@Nutrire

ทรงวงรี (Oval)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมอัดเม็ดทรงวงรี
@Nutrire

ทรงหัวใจ (Heart)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมอัดเม็ดทรงหัวใจ
@Nutrire

ทรงสามเหลี่ยม (Triangle)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมอัดเม็ดทรงสามเหลี่ยม
@Nutrire

ทรงสี่เหลี่ยม (Triangle)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลการทำผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเสริมอัดเม็ดทรงสี่เหลี่ยม
@Nutrire