SUPPLEMENT SOFTGEL

          อาหารเสริมรูปแบบซอฟเจลนั้น เป็นการผลิตอาหารเสริมออกมาในรูปแบบของเหลวและจำเป็นที่จะต้องเก็บตัวสารสกัด รวมถึงสารอาหารในรูปแบบของเหลว เช่น น้ำมัน จึงจะคงสรรพคุณของสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วนมากกว่า โดยเหตุผลสำคัญของการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซอฟเจล คือ การทำให้ของเหลวที่เป็นสารอาหารนั้นๆ คงตัว พอเป็นของเหลวแล้ว สิ่งที่บรรจุและรักษาให้คงคุณค่าทางอาหารเอาไว้ได้ ก็ต้องเป็นแคปซูลรูปแบบชนิดนิ่มที่เรียกว่า ซอฟเจลนี่เอง และต้องเป็นซอฟเจลที่มีคุณภาพสูงด้วย จึงจะแข็งแรงทนทานพอที่จะทำให้อาหารเสริมที่เป็นของเหลวไม่หกไหลหรือซึมออกมา ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ตลอดจนป้องกันการแทรกซึมจากสิ่งภายนอกที่จะเข้าไปทำให้สารสกัดและสารอาหารในอาหารเสริมเปลี่ยนแปลงด้วย และที่สำคัญคือ ผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารในรูปแบบของเหลวเพื่อประสิทธิผลที่ดี และความสะดวกในการรับประทานนั้นเอง ยกตัวอย่างสารอาหารที่นิยมบรรจุ เช่น น้ำมันปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 ส่วนโคเอนไซม์คิวเทนเริ่มต้นอาจจะอยู่ในรูปแบบผง แต่ร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดในรูปแบบน้ำแขวนตะกอน (หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในของเหลว) ในการผลิตอาหารเสริมแบบซอฟเจลให้มีคุณภาพที่ต้องการจะต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยอย่างมากเข้ามาควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ตลอดในการทำการผลิต และสิ่งสำคัญของการผลิตซอฟเจล คือ เปลือกเจลาตินจะต้องแข็งแรงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้สารอาหารรั่วซึม แต่ความเข้มข้นก็ต้องพอดีที่จะละลายและปล่อยตัวยาเข้าสู่ร่างกายได้ และซอฟเจลทุกแคปซูลจะต้องเหมือนกันหมด ทั้งสี รูปร่าง และขนาด และถึงแม้ว่าซอฟเจลจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์มาประมาณ 50 แล้ว แต่ในการผลิตวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบซอฟเจลในแต่รุ่นก็ยังต้องเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งการผลิตซอฟเจลนั้นซับซ้อนและใช้เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตยาเม็ดทั่วไป เพราะเป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างสูตร 2 ชนิด คือตัวยาและเปลือกเจลาตินเริ่มจาก

– การควบคุมเครื่องจักรและอุณหภูมิให้เที่ยงตรง

– การทำให้แห้ง โดยใช้เวลา 2 วัน

– การใช้เลเซอร์ในการสลักลายในผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้าย

SUPPLEMENT SOFRGEL
อาหารเสริมรูปแบบซอฟเจล (Softge)l มีจุดเด่นตรงไหน?​

1. รูปแบบซอฟเจล เปลือกเจลาตินมีคุณภาพมากพอที่จะรักษาสรรพคุณของอาหารเสริมรูปแบบของเหลวภายในได้ดีเยี่ยม
2. รูปแบบซอฟเจล สามารถปกป้องกลิ่นของอาหารเสริมภายในได้เป็นดี
3. รูปแบบซอฟเจล รับประทานสะดวกและง่ายกว่าการรับประทานในรูปแบบของเหลว เพราะส่วนใหญ่อาหารเสริมประเภทเหล่านี้มักมีกลิ่น ซึ่งบางคนอาจไม่ชอบหรือทำให้ได้กินยาก แต่รูปแบบซอฟเจลจะช่วยลดปัญหาเหล่านั้นลงได้
4. รูปแบบซอฟเจล เพราะยังคงเป็นของเหลว เมื่อกินเข้าไปแล้ว ซอฟเจลละลาย ร่างกายจะทำการดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
5.ด้วยรูปแบบซอฟเจลทำให้สามารถกักเก็บอาหารเสริมได้นาน 
6. รูปแบบซอฟเจล ช่วยให้กำหนดปริมาณยาได้อย่างถูก
7. รูปแบบซอฟเจล สะดวกต่อการกล

ขนาดและรูปทรงเม็ดซอฟเจลในปัจจุบัน