SUPPLEMENT CAPSULE

อาหารเสริมรูปแบบแคปซูล (Capsule) คือ อาหารเสริมที่เป็นแบบผง แล้วนำมาบรรจุในแคปซูล ที่เป็นลักษณะเปลือกมี 2 ส่วนด้วยกัน อาจต่างสีหรือสีเดียวกัน ประกบเข้าหากัน เพื่อรักษาผงอาหารเสริมที่อยู่ภายใน ไม่ให้สัมผัสกับอากาศที่อยู่ภายนอกและเก็บความชื้นเอาไว้ ส่วนใหญ่แล้ว แคปซูลจะเป็นเจลลาตินที่ผลิตมาจากพืช ที่มีคุณสมบัติสามารถละลายได้ในเวลาภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที จึงทำการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว แคปซูลมีด้วยกันหลายรูปแบบ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ แคปซูลเปลือกแข็งและแคปซูลเปลือกนิ่ม

SUPPLEMENT CAPSULE

อาหารเสริมรูปแบบเม็ดแคปซูล (Capsule) มีจุดเด่นตรงไหน?

1.รูปแบบแคปซูล มีต้นทุนต่ำกว่า เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมาก
2. รูปแบบแคปซูล คุ้มค่าอย่างมากเพราะต้นทุนในการผลิตไม่สูงเท่ารูปแบบอื่น ๆ แต่มีสรรพคุณไม่แตกต่างกัน
3. รูปแบบแคปซูล เก็บรักษาง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นให้ต้องกังวล
4. รูปแบบแคปซูล กินได้ง่าย มีรูปร่างยาวช่วยให้ลิ้นเคลื่อนเปลือกแคปซูลลงคอได้ง่าย
5. รูปแบบแคปซูล พกพาได้สะดวก
6. รูปแบบแคปซูล สามารถเลือกสีสันให้ดูน่ารับประทานเหมาะสมได้
7. รูปแบบแคปซูล ไม่ต้องรอเวลาResearch & Development คือ การวิจัยและการพัฒนาอาหารเสริมเป็นเวลานาน ๆ
8.รูปแบบแคปซูล สามารถป้องกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีเปลือกที่สามารถช่วยได้
9. รูปแบบแคปซูล ช่วยป้องกันและกักเก็บกลิ่นของอาหารเสริมที่อยู่ภายในได้ดี จึงทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้น

รูปแบบเม็ดแคปซูลในปัจจุบัน

แคปซูลสีถึบ(Dark colored capsules

สอบถามข้อมูล

ติดต่อภายขายเพื่อสอบถามข้อมูลการทำผลิตภัณฑ์สินค้าอารหารเสริมเม็ดแคปซูลสีถึบ
@Nutrire

แคปซูลสีใส(Color Capsule capsule)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อภายขายเพื่อสอบถามข้อมูลการทำผลิตภัณฑ์สินค้าอารหารเสริมเม็ดแคปซูลสีใส
@Nutrire

แคปซูลใส(Clear capsule)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อภายขายเพื่อสอบถามข้อมูลการทำผลิตภัณฑ์สินค้าอารหารเสริมเม็ดแคปซูลแบบใส
@Nutrire